Wind Turbine History in Denmark

Nowadays, wind turbines are a solid reality and a well-established industry…but this was not always the case! Known already since the 5,000 BC, wind energy was firstly utilized for propelling boats, grinding grain and pumping water (200 BC), but already in the late 1800s prototypes producing electricity started to appear (reference: EIA).

Clearly, the model developed in those days were very different from the current ones, both in terms of material used and of performances; nevertheless, the concepts were innovative and allowed to set the basis for the modern wind industry development.

To make sure that this knowledge was not lost, Folkecenter, together with the Energy Museum, the Poul la Cour Museum and the Danish Historic Wind Turbine Association, have developed a series of brochures explaining the major steps the industry went through. The result of 14 years of research in the archives resulted in the publication of 12 brochures including both explanations and pictures.

On October 29, 2020 it was decided to make these brochures available for free for everyone, to make sure that the knowledge collected does not get lost; these brochures are now available on this page (in Danish only for the moment).

We hope you will enjoy the reading!Chapters of Wind Turbine History in Denmark

Table of Contents (Danish)Partners

Energimuseet

Energimuseet - Oplevelser med energi

Energimuseet åbnede for publikum i 1985 med navnet Elmuseet, som l. januar 2011 blev ændret til Energimuseet. Museet ligger i et naturskønt område et par kilometer fra Bjerringbro ved den store kunstige Tange sø, der forslmer Danmarks største vandkraftværk med vand. Museets udstillinger rummer alt fra materiel fra gamle elværker til hjemmets husholdningsapparater samt skiftende temaudstillinger.

Der er en stor udstilling om vedvarende energi og en permanent udstilling om vindkraftens historie i Danmark. Danmarks første moderne vindmølle, Gedsermøllenfra 1957, er udstillet udendørs sammen med en RiisagermøIle, der snurrer, når vinden blæser. Skoler og grupper kan bestille rundvisning og undervisning, der va.retages af museet skoletjeneste. Museet ruÍìmer også bibliotek og arkiv.

Åbningstider: Fra 24. marts til 21. oktober: Åben daglig
Åbningstider udover det for skoleklasser: Se museets hjemmeside.
Energimuseet, Bjerringbrovej 44,8850 Bjerringbro. Tlf. 8668 4211.
www.energimuseet.dk, email: info@energimuseet.dk


Poul la Cour Museum

Poul la Cour Museet

Poul la Cour Museet er indrettet i amestedet for dansk vindmølleteknologi. Det var her, Poul la Cour lavede sine forsøg med brint- og vindenergi for over I 00 år siden. Museet blev indviet i juni 2001.

Bag museet står Poul la Cour Museets venner, v. Povl-Otto Nissen, tlf.7542 3933 og Poul la Cour Fonden ved Bjarke Thomassen, tlf. 2763 7036.

Addresse: Poul la Cour Museum, Møllevej 21, Askov, 6600 Vejen
www.poullacour.dk, email: plc@poullacour.dk


Danmarks vindkrafthistoriske samling

Danmarks Vindkrafthistoriske Samling (DVS)

DVS er en privat forening, der blev stiftet i 1997. DVS arbejder på at bevare de sidste 150 års vindmøllehistorie fra de første gardmøller til de møller, der var baggrunden for den modeme danske vindmølleindustri. DVS indsamler oplysninger og dokumentationsmateriale, bevarede mølledele og komplette vindmøller .DVS har ingen permanent udstilling, men arangerer udstillinger i samarbejde med andre interesserede organisationer og institutioner. Besøg og rundvisning i DVS'depot kan arrangeres efter nærmere aftale.

Medlemskab af DVS koster 200 kr. om året. Nye medlemmer modtager et eksemplar af bogen "Fra husmøller til havmøl7er" (2012).

DVS, Smed Hansens Vej 11, 6940 Lem St. Formand: Birger T. Madsen, Sekretær: Kurt Ganer-Tolsøeo tlf.2924 3228 el. 9734 1289.
www.vindhistorie.dk/, email: k.g.tolsoee@gmail.com


You might also be interested in...